« Zpět na výpis členů

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Naše společnost spravuje většinu vodohospodářského majetku obcí a měst v okrese Olomouc. Jsme vlastníky hlavních vodovodních přivaděčů, vodojemů, pramenišť a úpraven vody a také některých kanalizací a čistíren odpadních vod.
 • provozování vodovodů a kanalizací
 • zjišťování a proměřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením
 • čištění kanalizačních sítí včetně přípojek
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • laboratorní rozbory odpadní vody
 • laboratorní rozbory pitné vody
 • poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací
 • monitoring kanalizace (mimo příloh 1 – 3 živnostenského zákona)
 • investorská a inženýrská činnost
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • pronájem movitého a nemovitého majetku
Menu