Novinky

Dotazníkové šetření u malých a středních podniků v Olomouckém kraji

Martina Opletalová
Dotazníkové šetření u malých a středních podniků v Olomouckém kraji
23.
BŘE

Zhodnocení inovačních aktivit a faktory bránící v jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji.

Vyplňte krátký dotazník a zapojte se do výzkumného šetření k realizaci interního IGA projektu MVŠO na téma „Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování faktorů bránících jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji“. 

Cílem řešeného projektu je provést zhodnocení inovačních aktivit včetně identifikace faktorů bránících jejich realizaci, včetně specifikace odlišností u vybraných malých a středních podniků v Olomouckém kraji.  

Výsledky získané z řešení projektu budou přínosné především pro:  

  • Studenty a akademické pracovníky – rozšíření znalostní báze o nové poznatky v oblasti realizace inovací v podnikání malých a středních podniků, které budou využity v pedagogické a v následující vědecko-výzkumné činnosti.  
  • Okresní hospodářskou komoru v Olomouci – získané poznatky z výzkumného šetření mohou pomoci při volbě vhodných forem podpory pro zintenzivnění inovací u MSP. 

Odkaz na on-line dotazník je:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf46txv54_kpCo413v31g8YCKXmyybxFzRV8qXXvUF_C_Sldw/viewform?usp=sf_link

Za vyplnění děkují

doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D., Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. a PhDr. Radim Kašpar, MBA.

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři