Novinky

Konference Olomouc mezi minulostí a budoucností III

Radim Kašpar
Konference Olomouc mezi minulostí a budoucností III
30.
KVĚ

Třetí ročník urbanistické konference "Olomouc mezi minulostí a budoucností" se zaměřil na prosazování kvalitní autorské architektury v byrokratickém prostředí ČR a ekologické výzvy v architektuře, urbanismu a developmentu. Pořádána Okresní hospodářskou komorou, městem Olomouc a Sdružením olomouckých architektů a stavitelů, s partnerstvím developerské skupiny Redstone, přivádí konference do Olomouce špičkové osobnosti, aby podpořila dialog mezi architekty, urbanisty, samosprávami, developery a dalšími aktéry. Hlavní přednášku letos přednesl významný český architekt Zdeněk Fránek.

Konference probíhala v Červeném kostele, jehož rekonstrukci představil architekt Miroslav Pospíšil. První blok konference se zaměřil na prosazování kvalitní architektury v ČR. Zdeněk Fránek shrnul své zkušenosti od porevolučního období a ukázal komplikace schvalovacích procesů v ČR, které mohou prodloužit realizaci projektů až na dvě dekády. Srovnal to s projekty v Africe, kde absence stavební legislativy umožňuje rychlejší realizaci kvalitních projektů.

Brněnský architekt Ladislav Kuba z ateliéru Kuba&Pilař představil několik projektů pro veřejné instituce, jako je Fakulta humanitních studií UK nebo Jihočeská vědecká knihovna, kde rovněž poukázal na faktory, které ovlivňují rychlost realizace – kontinuitu v rozhodování a lidský faktor.

Podobné zkušenosti představil v komplexní matici faktorů spojených s délkou realizace projektů Jakub Kynčl z ateliéru Knesl-Kynčl, kdy v matici hrají zásadní role vytrvalost, trpělivost a politická podpora. Ilustroval to na příkladech různých staveb, například kulturního centra v Píšti a obřadní síně v Uherském Hradišti. Jako klíčový faktor pro rychlou realizaci obytného souboru Dolina v Praze-Lysolajích uvedl politickou podporu.

Konference, jako každý její předešlý ročník, tak podpořila důležitou diskuzi o překážkách a možnostech zlepšení procesů v české architektuře a urbanismu.

Pro větší detail ke konferenci odkazuji na článek na webových stránkách města Olomouce a k nasátí atmosféry také přidávám video z akce na našem youtube kanále.

novinky

nejbližší akce

partneři OHK olomouc

generální partner

strategický partner

hlavní partneři

partneři